Contact

In gesprek met onze nieuwe logistieke partner: PostNL

Ons platform biedt bedrijven de keuze uit meerdere logistieke partners die actief zijn binnen de afvalketen, om de afvalstromen zo duurzaam mogelijk te laten vervoeren. Maar we werken óók graag samen met logistieke partners die nieuw zijn in de afvalwereld, zoals PostNL. Graag vertellen we je hier meer over. We gingen in gesprek met Projectleider Logistieke Strategie bij PostNL, Kees Wortmann, over hun route naar een circulaire economie. Met bijbehorende ambities, uitdagingen en doelstellingen, en de waarde die Seenons hen biedt.

Welkom Kees. Zou je iets kunnen vertellen over de samenwerking die we gaan starten?
Wij zien dit als een interessante samenwerking. Het verkennen van nieuwe zakelijke mogelijkheden en het ontwikkelen van innovatieve modellen is altijd een goede stap vooruit. De pilot als start om papieren tissues te vervoeren in kartonnen dozen lijkt een mooi duurzaam initiatief dat de impact op het milieu kan verminderen.

Door het gebruik van kartonnen dozen in plaats van traditionele verpakkingsmaterialen, zoals plastic, draagt dit initiatief bij aan de vermindering van afval en het bevorderen van milieuvriendelijkheid. Het past goed bij de ambitie om afval als een mogelijke zakelijke kans te benutten.

Als onderdeel van de pilot kunnen we verschillende aspecten evalueren, zoals de efficiëntie van het verpakken, het vervoeren en de algemene klanttevredenheid. Door de resultaten te analyseren, kunnen we beoordelen of dit nieuwe businessmodel haalbaar en duurzaam is op de lange termijn. Daar gaan we graag voor.

Het is geweldig om te zien dat bedrijven elkaar opzoeken om te samenwerken om duurzame oplossingen te vinden en bij te dragen aan een groenere toekomst.

Hoe zien jullie de rol als vervoerder in een circulaire economie? En wat is de toegevoegde waarde?
Op dit moment helpen we ondernemers met circulair ondernemen, door meerdere stromen van textiel te recyclen. We weten als vervoerder dus al wat we gedeeltelijk kunnen verwachten. Om deze stromen uit te diepen willen we graag samenwerken met Seenons en zo een aantal andere schone stromen op te pakken, en hierin een belangrijke rol te spelen.

Verder kunnen we als vervoerder onze logistieke processen verder optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je routes en leveringen efficiënter plant om brandstofverbruik te verminderen, gebruik maakt van schonere transportmiddelen, en/of kiest voor gecombineerd transport om de beladingsgraad te verhogen. Ook op het gebied van verduurzaming van verpakkingsmaterialen kun je het verschil maken, zoals het gebruik van gerecyclede kartonnen dozen in plaats van plastic verpakkingen. Door te kiezen voor milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen, draag je bij aan de reductie van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Dit klinkt allemaal heel goed, maar er zijn vast ook uitdagingen. Wat houdt dat in voor PostNL, als je kijkt naar logistieke uitdagingen voor het vervoer van afval?
Zeker. Het vervoeren van afval brengt verschillende logistieke uitdagingen met zich mee voor een organisatie zoals PostNL. Als ik een aantal uitdagingen moet benoemen dan komen deze in mij op:

 1. Diversiteit van afvalstromen: afval kan zeer divers zijn, variërend van organisch afval tot elektronisch afval en recycling-materialen. Elk type afval heeft zijn eigen specifieke vereisten en regelgeving voor behandeling, verpakking en transport. Het beheren van deze diverse afvalstromen en ervoor zorgen dat ze correct worden behandeld en vervoerd, kan een uitdaging vormen.
 2. Regels en voorschriften: het transport van afval is onderhevig aan strikte regels en voorschriften, zowel nationaal als internationaal. Dit omvat regelgeving met betrekking tot de classificatie, verpakking, etikettering, documentatie en het veilig vervoeren van verschillende soorten afval. Het is belangrijk dat PostNL op de hoogte is van deze regels en ervoor zorgt dat alle vereisten worden nageleefd.
 3. Risico's en veiligheid: afval kan speciale aandacht en veiligheidsmaatregelen vereisen tijdens het transport. Het is essentieel dat PostNL de nodige maatregelen neemt om de veiligheid van medewerkers, klanten en het milieu te waarborgen. Dit kan onder meer het trainen van personeel, het hanteren van juiste verpakkingsmethoden en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij het laden en lossen omvatten.
 4. Efficiënte routeplanning: het optimaliseren van de routeplanning voor het vervoer van afval is een uitdaging vanwege de complexe aard van afvalstromen. Het kan nodig zijn om verschillende afvalinzamelpunten te bezoeken, rekening te houden met specifieke ophaaltijden en ervoor te zorgen dat routes zo efficiënt mogelijk worden gepland om kosten en CO2-uitstoot te minimaliseren.
 5. Samenwerking met andere partijen: Het succesvol vervoeren van afval vereist vaak samenwerking met andere belanghebbenden, zoals afvalverwerkingsbedrijven, recycling-faciliteiten en overheidsinstanties. Het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden en het afstemmen van processen met deze partijen kan een uitdaging zijn.

In de samenwerking met Seenons willen we deze logistieke uitdagingen aanpakken en pro-actief oplossingen vinden. Zo kan PostNL zijn rol als vervoerder in de afvalindustrie versterken en bijdragen aan een efficiënt en duurzaam afvaltransport.

"Wij vinden het belangrijk dat Seenons ons de mogelijkheid geeft om nieuwe kansen, in de breedste zin van het woord, voor duurzaam transport optimaal te benutten. We kijken uit naar een nauwe samenwerking en open communicatie om samen de doelstellingen te realiseren.’’

Kees-postnl

 

Welke concrete kansen biedt de samenwerking met Seenons voor jullie? 
De samenwerking met Seenons biedt ons verschillende waardevolle kansen:

 • Expertise in duurzaamheid: Seenons is gespecialiseerd in duurzaamheid en het toewerken naar een circulaire economie. Door het gebruik van Seenons’ expertise en kennis op het gebied van innovatieve oplossingen, kunnen wij dit in de praktijk brengen. Zo kunnen ze waardevol advies en begeleiding bieden bij het implementeren van en het identificeren van de beste aanpak voor het vervoeren van “schoon afval” zoals papieren tissues.
 • Innovatieve oplossingen: ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor het vervoer van papieren tissues. Bijvoorbeeld mogelijk nieuwe verpakkingsontwerpen voorstellen die efficiëntie, bescherming en duurzaamheid combineren. 
 • Duurzaamheidsnetwerk: Seenons heeft een uitgebreid netwerk binnen de duurzaamheidssector. Dit kan PostNL toegang bieden tot waardevolle contacten, samenwerkingsmogelijkheden en potentiële partners die kunnen bijdragen aan het succes van de pilot. We kunnen zo mogelijk ook deelnemen aan bredere initiatieven en netwerken die gericht zijn op het bevorderen van duurzaamheid en circulariteit.
 • Klantwaardering en differentiatie: De duurzame stappen die we samen met Seenons nemen dragen bij aan een positieve klantwaardering. Klanten die waarde hechten aan duurzaamheid zullen mogelijk de voorkeur geven aan een vervoerder die actief werkt aan het verminderen van afval en het bevorderen van circulaire oplossingen. Dit kan leiden tot een verbeterd imago en een concurrentievoordeel voor PostNL.

Het is belangrijk om een nauwe samenwerking en open communicatie met Seenons te hebben om de kansen optimaal te benutten en de doelstellingen van de pilot te realiseren. 

Welke waarde zien jullie in het doel van de start van de samenwerking - de pilot - om papieren tissues te vervoeren in kartonnen dozen?
Het gebruik van kartonnen dozen in plaats van traditionele plastic verpakkingen voor het vervoeren van papieren tissues kan bijdragen aan de duurzaamheid. Karton is een hernieuwbaar materiaal dat gemakkelijk recyclebaar is, waardoor de afvalproductie wordt verminderd en de belasting van het milieu wordt verminderd.

Deze pilot sluit aan bij de principes van de circulaire economie door te streven naar herbruikbare en recyclebare verpakkingen, en daar gaan wij bij PostNL graag mee aan de slag.

Door dit aan de buitenwereld  te laten zien, kan het bijdragen aan een positief imago en de klantwaardering verhogen. Consumenten worden steeds meer milieubewust en geven de voorkeur aan bedrijven die zich inzetten voor duurzame praktijken.

We laten hiermee ook zien dat we innoverend zijn en dat kan concurrentievoordeel bieden. Tot slot vinden we het belangrijk om de pilot zorgvuldig te evalueren en de resultaten te analyseren om de daadwerkelijke waarde en impact ervan te beoordelen.


Wat is jullie ambitie met deze samenwerking?
Deze pilot zou de start moeten vormen van een grotere samenwerking, op weg naar een circulaire economie. We willen namelijk veel verder gaan, zoals: 

 • Duurzaamheid bevorderen: minder afval produceren en waardevolle grondstoffen behouden voor meerdere afvalstromen.
 • Efficiëntie verbeteren: een efficiënter transportsysteem ontwikkelen, PostNl heeft net een nieuw plansysteem in gebruik genomen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er meer sluitende ritten worden gepland zodat we duurzamer en efficiënter kunnen collecteren, waardoor de ruimte in de vrachtwagens optimaal worden benut en het aantal transportbewegingen wordt verminderd.
 • Kosten besparen: door over te stappen op kartonnen dozen als verpakkingsmateriaal - en deze waar nodig te hergebruiken - kan er mogelijk bespaard worden op de kosten van verpakkingsmaterialen. Bovendien leidt een efficiënter transportsysteem tot lagere logistieke kosten.
 • Klanttevredenheid verhogen: afvalstromen op het juiste tijdstip collecteren zodat de klant hierop kan vertrouwen. Dit kan leiden tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit.

Het is waardevol voor ons dat Seenons ons met deze ambities op weg kan helpen.

Wij zijn trots te zien dat PostNL zich inzet voor een duurzame route richting de circulaire economie, dat moedigen wij natuurlijk alleen maar aan. Samen voor die afvalvrije wereld!

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox