Contact

Mission Month bij Seenons: onze visie achter een afvalvrije wereld

20 min

‘Samen voor een wereld zonder afval’, dat is onze missie bij Seenons. We willen zoveel mogelijk partijen in de afvalketen met elkaar verbinden om echte systeemverandering teweeg te brengen in de wereld van afval. En zo toewerken naar een circulaire, geen lineaire economie. 

Maar hoe zien we die afvalvrije wereld precies voor ons? 

Welke onderdelen spelen een rol in het afvalsysteem? Pas als we die elementen volledig begrijpen, kunnen we de juiste acties nemen voor blijvende verandering.

In november 2022 hielden we een ‘Mission Month’ – om onze eigen Waste Warriors een opfrisser te geven over onze missie, en nieuwe collega’s in te wijden in de afvalvrije wereld. En de inzichten die we tijdens die maand opdeden, deel ik ook graag met jou! 👇 In deze blog leg ik je uit welke visie er achter onze missie zit. 

In deze blog:
Een mission month: wat en waarom?
Het doel: een circulaire economie
Een wereld zonder afval: hoe zien we dat voor ons?
De rol van afval binnen een circulaire economie

 

Een ‘Mission Month’: wat en waarom?

Onze missie: die staat prominent op de muur in ons kantoor, op onze website, en centraal in elke presentatie die we geven. We zijn een missiegedreven bedrijf – ons streven naar een afvalvrije wereld vormt de drijfveer achter alles wat we doen!

Maar als snelgroeiend bedrijf lopen we ook het risico dat onze missie snel verandert in niet meer dan een mooie zin. 

Precies daarom organiseerden we in november een ‘Mission Month’. We wilden stilstaan bij wat onze missie nu eigenlijk betekent – er kennis over delen en hem verder aanscherpen. Om zo iedereen binnen Seenons (en nu ook daarbuiten 😉 ) verder te inspireren om zich als ‘Waste Warrior’ in te zetten voor een afvalvrije wereld.

Wat hebben we dan precies gedaan tijdens die maand? 

We zijn in 4 workshops aan de slag gegaan met onze bedrijfsmissie: 

 • Eerst heb ik in 3 workshops meer uitleg gegeven over de wereld die we voor ons zien met onze bedrijfsmissie.
  Welke systeemverandering is er nodig om tot onze ‘wereld zonder afval’ te komen? Hoe bewegen we van een lineaire naar een circulaire economie?
 • In de 4e workshop hebben alle losse teams de bedrijfsmissie verder uitgewerkt.
  Hoe vertaalt onze gezamenlijke missie zich naar een team-missie en een persoonlijke missie? Hoe kunnen wij met ons team – bijvoorbeeld HR, Marketing, Customer Success – en als individuele Waste Warrior bijdragen aan een afvalvrije wereld?

 

Het uiteindelijke doel: een circulaire economie

De belangrijkste vraag van de Mission Month was 👉 Welke visie zit er achter onze missie? Waaruit bestaat de afvalvrije wereld die we voor ons zien? 

Die vraag is een gevolg van niet alleen missiegedreven, maar ook steeds meer impact-gedreven worden. Want zodra we het grotere geheel begrijpen waar we met Seenons aan willen bijdragen, weten we ook beter waar wij als bedrijf de meeste impact kunnen maken. En met welke acties we onze missie zo snel mogelijk waarmaken. 

Dus wat is dat hogere doel waar we met onze missie aan willen bijdragen?

Uiteindelijk draait alles in onze afvalvrije missie erom om samen met onze partners de circulaire economie te stimuleren. Het is het doel van de Nederlandse rijksoverheid en ook van de EU om die economie in 2050 te realiseren. 

 

“Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.”
– Bron: Het groene brein

 

Een wereld zonder afval: hoe zien wij dat voor ons?

Helder: in de circulaire wereld waar we tegen 2050 naar streven in Europa en Nederland, bestaat er geen afval

De grondstoffen die overblijven aan het einde van de levenscyclus van een product, worden weer ingezet om nieuwe producten en materialen te maken.

Eigenlijk ziet die afvalvrije wereld die we voor ons zien er dus uit als een gesloten systeem:

mission-month-hoe-ziet-wereld-zonder-afval-eruit

 

Je kunt 2 stromen herkennen in deze infographic: (1) technische materialen en (2) organische materialenDie 2 soorten materialen hebben allebei een andere levensweg binnen de circulaire economie.

Ik leg van beide materialen de levensweg uit met een voorbeeld:

Organische materialen 

Voorbeeld: een appel 🍎

 • We kweken de appel op een zo duurzaam mogelijk manier door rekening te houden met de planetaire grenzen
 • We kopen deze duurzaam gekweekte appel zo lokaal mogelijk om de impact van transport te verkleinen. 
 • Daarna gebruiken we de appel zo bewust mogelijk. We kopen en eten niet meer dan we nodig hebben en letten op de houdbaarheid, zodat we geen voedsel weg hoeven te gooien. 
 • De resten van de appel die we niet kunnen eten, verzamelen we. En we vervoeren die op een zo duurzaam mogelijke manier naar een verwerker die de resten omzet in een nieuw materiaal, zoals compost. 
 • Het compost wordt vervolgens weer gebruikt om nieuwe appels te kweken en zo begint de cirkel opnieuw.

 

Technische materialen

Voorbeeld: een laptop 💻

 • De laptop wordt gemaakt van gerecyclede materialen en is zo ontworpen dat we die makkelijk kunnen repareren en upgraden. De producent is namelijk verantwoordelijk voor het product gedurende de gehele levenscyclus. 
 • Na productie wordt de laptop op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke manier vervoerd, met zo min mogelijk gebruik van verpakkingsmateriaal. 
 • Tijdens de verkoop wordt er met de consument gedeeld wat de impact is van de laptop en betalen consumenten een eerlijke prijs voor de laptop. De focus ligt hierbij op circulaire business modellen, bijvoorbeeld de laptop huren in plaats van kopen. 
 • Gaat de laptop kapot, dan kun je die eenvoudig laten repareren, zonder dat hier nieuwe materialen voor nodig zijn. 

Kun je de laptop aan het eind van de levenscyclus niet meer hergebruiken of repareren? Dan lever je hem weer in, waarna die op een zo duurzaam mogelijke manier vervoerd wordt naar een verwerker die alle materialen uit de laptop recyclet en weer klaarmaakt om opnieuw gebruikt te worden

 

Conclusie: de rol van afval binnen een circulaire economie

 

Zo zie je aan de voorbeelden uit de infographic: een circulaire economie bestaat uit een gesloten systeem, een kringloop waarin afval geen plaats heeft. 

Of sterker nog – afval bestaat niet. Alle grondstoffen die worden gebruikt tijdens de levenscyclus van een product, worden aan het einde weer ingezet om nieuwe producten en materialen te maken.

Dat is de circulaire, afvalvrije wereld die we voor ons zien als we het hebben over onze missie! 

En aan het creëren van die wereld willen we zoveel mogelijk bijdragen met ons tech-platform:

 • Met onze slimme technologie verbinden we het afval van bedrijven via de meest efficiënte route met verwerkers, die van dat afval weer nieuwe producten en materialen maken.
 • We helpen organisaties samen met onze consultancy-partners om bedrijfsafval te voorkomen, en te verminderen door het in zo fijn mogelijke afvalstromen te scheiden

 

Ook meewerken aan onze missie voor een afvalvrije wereld?

 

We zijn hard aan het groeien, en altijd op zoek naar meer gepassioneerde waste warriors! 🦸‍♂️ Bekijk hier al onze vacatures

Wil je je als partner aansluiten bij ons tech-platform voor het beheer van je bedrijfsafval, of als inzamelaar, afvalverwerker of producent? 👉 Hier lees je meer over samenwerken met Seenons

 

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox