Contact

UvA/HvA: de eerste inzichten en verbeterpunten uit de afvalanalyse

De UvA/HvA heeft een stevige Zero Waste doelstelling voor zichzelf gesteld: in 2026 moet het jaarlijkse bedrijfsafval teruggebracht zijn van 18,3 naar 12,3 kilo per gebruiker. Om deze doelstelling te behalen helpen wij ze met verbeteren van hun afvalmanagement voor de stromen glas, papier/karton, GFT, PMD+ (plastic verpakkingen, blik en drankenkartons) en restafval.

 

Hoe helpen wij UvA/HvA naar Zero Waste?

Om een duidelijk, gepersonaliseerd plan te kunnen maken zijn we begonnen met het in kaart brengen van de huidige afvalsituatie. Aan de hand van een aantal steekproeven zijn we gaan onderzoeken wat er momenteel in elke afvalbak zit. Hieruit is een analyse gekomen: waar kan winst behaald worden door beter te scheiden? En zijn er stromen die nu nog bij het restafval belanden, die juist gescheiden ingezameld kunnen worden?

 

Onze partners schieten te hulp 

Deze steekproeven hebben we uitgevoerd in samenwerking met onze partner Eureco: een onderzoeksbureau gespecialiseerd in fysiek onderzoek aan diverse afvalstromen op het gebied van secundaire grondstoffen, afval en reststromen. 

Op vijf UvA/HvA locaties zijn we dieper in het afval gedoken en is er gekeken naar wat er in elke afvalbak zit. Vragen die beantwoord moesten worden waren: wat zijn de vervuilingspercentages van de verschillende ingezamelde afvalstromen? En zijn er grote verschillen tussen de locaties of kunnen we algemene aanbevelingen plaatsen?

Om deze steekproeven zo goed mogelijk uit te kunnen voeren hebben we ons partnernetwerk ingezet. Zo kan Eureco met haar grote vrachtwagens bijvoorbeeld niet in de binnenstad komen om het vuil op te halen, dus hebben we onze partner Pantar gevraagd om het afval op te halen en naar een Hub buiten de stad te brengen. Op deze manier kon Eureco het afval wel op halen en de analyse uitvoeren.

 

Wat is er uit de analyse gekomen?

Uit het onderzoek hebben we een aantal voorlopige conclusies kunnen trekken:

  • Door de hoeveelheid aan soorten verpakkingen en de complexiteit van scheidingsregels (plastic mag wel vervuild zijn, papier/karton niet) is het correct scheiden van afval erg lastig;
  • Er is veel winst te behalen door beter te communiceren over het juist scheiden van afval: wat hoort er eigenlijk in welke afvalbak en wat hoort daar juist niet in thuis? Denk aan:
    • Haal voedsel uit de verpakking voordat je het bij het GFT gooit;
    • Vervuild papier (pizzadozen, tissues, servetten, etc.) hoort bij het restafval, niet in de papierbak of bij het GFT.

Op basis van deze resultaten gaan we samen met UvA/HvA om tafel om een plan uit te stippelen. Waar zien we mogelijkheden om de kwaliteit van stromen te verbeteren? Wie moeten we daarbij betrekken? En hoe zorgen we voor voldoende draagvlak?

Na het uitvoeren van deze acties doen we opnieuw een afvalscan om te controleren of onze plannen voor verbetering hebben gezorgd. To be continued!

Wil jij ook met ons om tafel om te kijken hoe we jouw afvalsituatie kunnen verbeteren?

 

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox