Contact

Seenons x Flevoziekenhuis: 50% restafval vermindering in 2025

20 min

Na een kritische afvalanalyse heeft het Flevoziekenhuis besloten per maart 2022 met ons samen te werken. In zijn totaliteit draagt de ziekenhuiszorg voor 7% bij aan de CO2-uitstoot in Nederland*, en afvalverwerking is een grote boosdoener. Het Flevoziekenhuis heeft in ons een partij gevonden die een efficiënte oplossing biedt voor de reductie van restafval. Daarnaast moet de ondersteuning op adviesniveau leiden tot bewustwording en gedragsverandering van de ziekenhuismedewerkers. In een testperiode van zes weken, zijn er al uit één grote stroom restafval vijf aparte stromen ontstaan. Het resultaat van deze pilot is een reductie van bijna 75% restafval. De pilot is uitgevoerd op een specifieke afdeling binnen het ziekenhuis. Na het succes van deze pilot zullen vele afdelingen volgen. Het doel is om vanuit alle 27 afvalstromen in het ziekenhuis de grondstoffen circulair te verwerken en zo een nieuw leven te geven.

In het algemeen komt er vanuit operatiekamers in ziekenhuizen al ongeveer 1,3 miljoen kilo medisch afval*. Zonde, hierin schuilen waardevolle grondstoffen die je kunt hergebruiken. Een van de grootste afvalstromen, plastic, wordt sinds onze samenwerking gespaard uit de verbrandingsovens. Vijf volle containers met plastic van 20m3** worden nu jaarlijks gerecycled en verwerkt tot nieuwe producten. En dit is nog maar het begin.

‘’We hebben duurzaamheid binnen het ziekenhuis altijd al hoog in het vaandel staan, en afval is hier een belangrijk onderdeel van. Dat we hier ambitieus in zijn blijkt uit het feit dat we als ziekenhuis het doel hebben om al het restafval met 50% te reduceren per 2025. Sinds de samenwerking met Seenons zijn we al heel goed op weg. Ook de ondersteuning die Seenons ons biedt op adviesniveau voor management en medewerkers is waardevol. Zo kunnen we zo effectief mogelijk naar ons doel toewerken. We hopen hiermee ook andere ziekenhuizen te inspireren om restafval zoveel mogelijk te reduceren. Ziekenhuizen kunnen ten slotte een belangrijke bijdrage leveren aan een grote reductie van de afvalberg,’’ aldus Meindert F. Engwerda, hoofd inkoop en logistiek.

Flevoziekenhuis klantcase beeld

Foto credits: Loes Nooitgedagt

Joost Kamermans, mede-oprichter en CEO Seenons: ‘’Wij zijn enorm trots op hoe we met het Flevoziekenhuis samenwerken. In een zeer korte tijd hebben we al diverse afvalstromen opnieuw kunnen inrichten. Alleen al met het aanbieden van de mogelijkheid om het afval van de OK’s te scheiden en kunnen laten verwerken in nieuwe producten, maken we samen al een berg aan positieve impact. We proberen steeds een stapje verder te gaan, zoals uiteindelijk de gerecyclede producten weer terugbrengen op de plek in het ziekenhuis waar het van origine vandaan komt – zoals het Tork papier in de toiletten. Dat is waar we het voor doen: organisaties op weg helpen naar een afvalvrije wereld.’’

Binnenkort gaan we samen bepalen hoe de bronscheiding en verwerking doorgevoerd kan worden voor de overige afvalstromen in het ziekenhuis. De cirkel rondmaken is het ultieme doel. Er loopt momenteel ook al een test met papieren tissues: nieuwe tissues zijn gemaakt van de gebruikte tissues uit het Flevoziekenhuis.

Download hier meer beeld over het afvalverwerken in het Flevoziekenhuis.

 

*Bron: TU Delft-onderzoekers Bart van Straten en Tim Horeman
**Bron: Afvalanalyse Seenons x Flevo Ziekenhuis

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox