Contact

Onze standpunten voor de Klimaatconferentie, COP28

2 min

De circulaire economie als klimaatstrategie

Begin december bevinden we ons voor het eerst op de klimaattop: COP28. De COP (Conference Of Parties) is een jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties die wordt georganiseerd om te werken aan een wereldwijd actieplan om negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Wij zijn trots om aan deze 28e editie deel te nemen en onze standpunten te delen met aanwezige wereldleiders en internationale organisaties.

Bij voorgaande COP edities lag de nadruk vooral op het terugdringen van de uitstoot van energie en minder op de circulaire economie. Wij zijn van mening dat je de focus niet op slechts één deel van het probleem moet leggen, maar dat je juist verder moet kijken!  45% van de CO2-uitstoot is namelijk het gevolg van de productie van materialen. Hier valt dus ook veel te winnen. Wij zijn trots dat we met ons platform bedrijven zowel kennis als oplossingen bieden om afval terug te dringen. En zo samen op weg te gaan naar een circulaire economie. 

Graag delen we in deze blog met welke focus standpunten wij begin december richting COP28 vertrekken.

  1. Zero Waste-oplossingen als oplossing voor klimaatverandering

De circulaire economie wint steeds meer terrein als oplossing voor klimaatverandering en andere milieuproblemen. Toch ligt de focus bij grote evenementen zoals COP28 nog steeds voornamelijk op de overstap van fossiele naar groene brandstoffen, terwijl de circulaire economie op de achtergrond blijft. Het verminderen van emissies door over te schakelen naar groene energiebronnen zal slechts 55% van onze totale emissies verminderen. De overige 45% wordt veroorzaakt door de productie en consumptie van materialen. Met groeiende economieën en daarmee groeiende consumptie zullen de emissies als gevolg van consumptie alleen maar toenemen.

De circulaire economie biedt oplossingen om deze resterende 45% van emissies te verminderen. Zero waste-oplossingen staan hierbij centraal. Als we producten ontwerpen en produceren met het oog op zero waste-principes, verminderen we niet alleen de emissies bij het verwerken van materialen aan het einde van hun levensduur, maar ook alle emissies die voortkomen uit de productie. En ook het transport van nieuwe materialen.

  1. Kennis over de circulaire economie

Een grote belemmering bij het ontwikkelen en implementeren van circulaire oplossingen is het gebrek aan kennis. Niet alleen over de circulaire economie zelf, maar ook over een effectieve, systemische aanpak. Mensen zijn gewend aan lineair denken: je koopt iets nieuws en gooit het uiteindelijk weer weg. Om circulaire oplossingen correct en succesvol te implementeren, moeten we overschakelen naar systemisch denken. Circulaire oplossingen vereisen samenwerking tussen partijen in de hele waardeketen. Daarnaast vergt het een bewust denkvermogen over zowel de directe als indirecte impact van de oplossing.

Door regelmatig kennis te delen in ons knowledge center, geven we zowel bedrijven als individuen meer duidelijkheid over veelgebruikte circulariteit-termen. Zo hopen we iedereen mee te nemen op de juiste route richting de circulaire economie en zero waste-oplossingen.

  1. Verantwoordelijkheid voor het systeem

Om circulaire oplossingen op te schalen, moeten overheden en bedrijven zich niet alleen richten op hun eigen processen en directe impact, maar ook op de hele waardeketen. Hun verantwoordelijkheid moet verder gaan dan alleen directe invloed uitoefenen. Alleen dan kunnen indirecte problemen en emissies verderop in de waardeketen worden voorkomen.

Een voorbeeld hiervan is dat als een product of materiaal als "recyclebaar" wordt bestempeld, het niet automatisch betekent dat het daadwerkelijk zal worden gerecycled. Er is behoefte aan strengere normen en controlemechanismen om ervoor te zorgen dat recycling daadwerkelijk plaatsvindt.

Kortom, wij geloven dat de circulaire economie een centrale rol moet spelen in de aanpak van klimaatverandering. Met deze centrale standpunten hopen we op de COP28 - en daarbuiten - bedrijven, overheden en individuen mee te nemen op weg naar een afvalvrije wereld.

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox