Contact

Hoe de EllenMacArthur Foundation kijkt naar het wereldwijde plastic verdrag: Zero Draft (UN)

En hoe dit aansluit op onze standpunten voor COP28

Het dit jaar gepubliceerde Zero Draft (UN) vormt de basis voor onderhandelingen tussen 175 landen om plastic vervuiling te beëindigen. Dit omvat complexe wereldwijde regels: van plastic productie en consumptie tot uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De EllenMacArthur Foundation heeft haar blik geworpen op het voorlopige rapport en haar bevindingen gedeeld: het verdrag moet gebaseerd zijn op serieuze maatregelen voor de circulaire economie. Waarom wij het hier volledig mee eens zijn en hoe dit matcht met onze standpunten voor de internationale klimaatconferentie COP28? Je leest het hieronder.

Wat je moet weten over het wereldwijde plastic verdrag

Het Zero Draft is de eerste versie van het wereldwijde verdrag over plastic, uitgebracht door de UN. Het vormt de basis voor onderhandelingen over het beëindigen van plasticvervuiling. Het verdrag verbindt 175 landen die in het komende jaar de details van de overeenkomsten zullen uitwerken. Eind 2024 worden de definitieve beslissingen op papier gezet. De uiteenlopende meningen van de deelnemende VN-lidstaten en de omvang van het verdrag maken het complex.

De Zero Draft bevat dan ook meerdere belangrijke maatregelen, zoals: wereldwijde regels voor plastic productie en consumptie, het verbieden of uitfaseren van hoogrisico-plastics, productontwerp eisen, afvalbeheer normen, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en financiële mechanismen.

De uitdaging is om in het definitieve verdrag verplichte, gemeenschappelijke, bindende én wereldwijde maatregelen op te nemen. Het doel is helder: actie om plasticvervuiling te beëindigen en een route te creëren naar een vervuilingsvrije toekomst.


Hoe denkt de EllenMacArthur Foundation hierover?
En matcht dit met onze  COP28 standpunten?

De gerenommeerde Ellen MacArthur Foundation - waar internationale bedrijven en partijen samen worden gebracht die een waardevolle bijdrage leveren aan de circulaire economie - heeft gereageerd op de Zero Draft. Ze zijn het erover eens dat de Zero Draft een solide startpunt biedt voor overheden om substantiële onderhandelingen te voeren. Wel vinden ze dat de ambitie op verschillende gebieden sterker kan. Volgens de Foundation zou het verdrag gebaseerd moeten zijn op uitgebreide maatregelen voor de circulaire economie. Waaronder vermindering, herontwerp en hergebruik. En daar zijn wij het bij Seenons roerend mee eens. 

Ze geven opties voor verplichtingen die de totale hoeveelheid plasticproductie verminderen en problematische en vermijdbare kunststoffen elimineren. Daarnaast nemen ze een duidelijk standpunt in over producentenverantwoordelijkheid. Dit is volgens de Foundation nodig om financiering te bieden voor het verzamelen en verwerken van plastic verpakkingen. De noodzaak om tot maatregelen te komen met betrekking tot hergebruik geven ze ook aan. Dit is essentieel voor het verminderen van de impact van plastic afval op onze planeet.

Hergebruik is ook een belangrijk onderdeel van ons zero waste standpunt, dat wij zullen onderbouwen en versterken tijdens COP28. 

Nog een belangrijk, kritisch punt dat ze benoemen is dat ‘technische recycleerbaarheid’ - zoals genoemd in het Zero Draft verdrag - op zichzelf niet genoeg is. Recycling zou in de praktijk én op grote schaal moeten worden bewezen om effectief te zijn in het aanpakken van plasticvervuiling. Ook daar sluit ons zero waste standpunt nauwlettend op aan.

Tot slot pleiten ze voor rechtvaardige overgangsmaatregelen. Ook benadrukt de Foundation het belang van eerlijkheid en inclusiviteit bij de implementatie van wereldwijde positieve acties om vervuiling door plastic te beëindigen. 

De Ellen MacArthur Foundation is voor ons een bron van inspiratie. Onze blik op hun bevindingen zullen we blijven delen, net als de highlights vanuit hun onderzoeken.

Blijf op de hoogte

Ontvang Zero Waste tips in je inbox